Tyhjennyshintoihin korotuksia 1.8.2022 alkaen

Tyhjennyshinnat nousevat elokuun 2022 alusta.
Verottomiin tyhjennyshintoihin lisätään +10.6%.

Merkittävin tekijä kustannusnousun taustalla on polttoainekustannusten kasvu.

Omakotiasujien 240L polttokelpoisen jäteastian kokonaistyhjennyshinta nousee 0.40 euroa / kerta.
Kustannusvaikutus koko vuoden osalta on noin 10 euroa (240L astia / tyhjennys 2 vk välein).

Tarkemmat tiedot toimistoltamme.