Hyötyjakeiden keräys

Hyötyjae on jätettä, joka otetaan talteen uudelleenhyödyntämistä varten, kuten paperi, lasi ja metalli. Uusiokäyttöön sopivan jätteen lajittelu pienentää kaatopaikkojen kuormaa.

Rovaniemen Keräyspaperi Ky on virallisen tuottajayhteisön valtuuttama keräysliike.

www.suomenkeraystuote.fi